Courses

Spring 2017

STAT 243: Intro Prob & Stat I — TA for: Nadeeshani Jayasena
TR: 4:40-6:30 PM   |   CRN: 63544   |   PSU, NH 96
Syllabus | Materials

STAT 243: Intro Prob & Stat I — TA for: Patty White
MW: 8:15-10:05 AM   |   CRN: 63543   |   PSU, NH 96
Syllabus | Materials

Winter 2017

STAT 244: Intro Prob & Stat II — TA for: Rachel Webb
TR: 12:00-1:50 PM   |   CRN: 43688   |   PSU, NH 96
Syllabus | Materials

STAT 244: Intro Prob & Stat II — TA for: Andy Flight
MW: 8:15-10:05 AM   |   CRN: 43691   |   PSU, NH 96
Syllabus | Materials

Fall 2016

STAT 243: Intro Prob & Stat I — TA for: Nadeeshani Jayasena
TR: 12:00-1:50 PM   |   CRN: 15591   |   PSU, NH 96
Syllabus | Materials

STAT 243: Intro Prob & Stat I — TA for: Andy Flight
MW: 8:15-10:05 AM   |   CRN: 15592   |   PSU, NH 96
Syllabus | Materials

Spring 2015

STAT 244: Intro Prob & Stat II — TA for: Rachel Webb
S: 10:00-11:50 AM   |   CRN: 63421   |   PSU, CH 250
Syllabus | Materials

STAT 244: Intro Prob & Stat II — TA for: Rachel Webb
T: 2:00-3:00 PM   |   CRN: 64963   |   PSU, NH 366
W: 12:45-1:45 PM   |   CRN: 64968   |   PSU, NH 458
Syllabus | Materials

STAT 244 Calculator Supplements

Winter 2015

STAT 243: Intro Prob & Stat I — TA for: Rachel Webb
T: 2:00-3:00 PM   |   CRN: 45089   |   PSU, NH 238
T: 4:00-5:00 PM   |   CRN: 45092   |   PSU, PNT 208
W: 2:00-3:00 PM   |   CRN: 45095   |   PSU, SRTC 162
Syllabus | Materials

Fall 2014

STAT 244: Intro Prob & Stat II — TA for: Mark Blackmore
T: 2:00-3:00 PM   |   CRN: 15312   |   PSU, UTS 310
T: 4:00-5:00 PM   |   CRN: 15314   |   PSU, NH 227
W: 2:00-3:00 PM   |   CRN: 15329   |   PSU, NH 386
Syllabus | Materials

STAT 244 Calculator Supplements

Summer 2014

MTH 251: Calculus I — TA for: Kim Gibson
TR: 8:00-11:50 AM   |   CRN: 31171   |   PCC SY, ST 206
Syllabus | Materials

Spring 2013

MTH 251: Calculus I — TA for: Steve Simonds
MW: 6:00-8:50 PM   |   CRN: 24466   |   PCC SY, ST 206
Syllabus | Materials